پرده سیلوئت

پرده سیلوئت:
پرده سیلوئت به لحاظ مکانیزم پرده ای بالا رونده است که بصورت دستی و یا اتوماتیک به طرف بالا حرکت می کند و حول محوری که داخل کانال بالا قرار دارد جمع می شود. پارچه این نوع پرده از دو قسمت تشکیل شده است:1-باندهای پارجه ای افقی 2-پارچه توری شکل به این ترتیب که باند های پارچه ای افقی از دو طرف به پارچه های توری متصل می شوند و در وضعیت روشن از قسمت توری پرده ضمن عبور نور امکان دید بیرون فراهم می شود و پرده نمایش پرده کرکره را نیز دارد و موقعیکه پرده در وضعیت تاریک قرار می گیرد باندهای پارچه ای بصورت موازی کنار هم قرار می گیرد که در این شرایط امکان عبور نور و دید بیرون از میان می رود و پرده نمایش پارچه یک تکه را دارد.
مزایای پرده سیلوئت
•    نصب آسان
•    قابلیت تمیز کردن
•    امکان عبور نور به میزان مورد نیاز
•    زیبایی و تنوع در طرح و رنگ