HDFدرب

درب HDFبرای چه فضاهایی مناسب است؟
 استفاده  از دربHDF بیشتر برای اطاق خواب و سرویس های بهداشتی می باشد اما به واسطه چگالی بالای ورق HDF واستحکام خوب آن می توان از درب HDF برایدرب  ورودی آپارتمان ها نیز استفاده کرد .البته پیشنهاد می شود در صورت استفاده از ورق مسطح برای درب ورودی دو ورق 3میل HDF   روی هم پرس شود.انجام این کار باعث می شود هم استحکام درب HDF به میزان قابل توجهی بالا بود هم عمق شیار های CNC نیز افزایش یابد که به زیبایی کار می افزاید.
با توجه به قیمت مناسب و استحکام بالا استفاده از درب HDF در ساختمان ها  طی 10 سال اخیر بسیار زیاد شده( مخصوصا دربHDF قاب دار) است و همین امر باعث شده مصرف کننده های نهایی به دنبال درب های جدید تری باشند هر چند بعضی از این دربها عمر مفید کمتری دارند .لذا برای ایجاد تنوع می توان با استفاده از ورق های مسطح  و استفاده از دستگاه CNC تنوع طرح درب HDF را نامحدود و مطابق با هر سلیقه ای ارائه داد.
توجه:متاسفانه هنگام رنگ آمیزی درب HDF قسمت زیرین درب به علت در دید نبودن رنگ نمی شود و در صورت استفاده از دربHDF برای سرویس های بهداشتی چوب زیر دربHDF آب را به خود جذب کرده و مرور زمان ورق HDF را از بین می برد .همچنین عده ای ورق های گالوانیزه را از سمت داخل سرویسهای بهداشتی در قسمت پایین درب نصب می کنند این حرکت باعث جلوگیری از پوسیدگی نمی شودبلکه تنها پوسیدگی را پنهان می کند و محل مناسبی برای تخم گذاری سوسک فراهم می شود.


full_0002
hdf-code-11
full_00031
hdf-code-1
full_00051
hdf-code-2
full_00071
hdf-code-3
full_3_ghab_thumb
hdf-code-4
full_cnc_9___larg_pic1
hdf-code-5
full_ghab_ayene_thumb
hdf-code-6
full_Milano_thumb
hdf-code-7
full_mirror_oval_white_dk_21s_500x50011
hdf-code-8
full_torque_dk_17t_500x50011
hdf-code-9
full_untitled
hdf-code-10