HPLدرب ملامینه

درب  HPL یا درب HDF  روکش ملامینه؟
ورق های HPL ای که در ساخت درب استفاده می شوند به واقع ورقهای HDF ای هستند که یک لایه نازک HPL  روی آن کشیده شده است که در بازار به نام درب HPL  شناخته شده اند و در مدلها و رنگ های مختلف  عرضه می گردد.
با این احتساب درب HPL یک در رده ی دربهای روکشی قرار می گیرد بدین صورت که یک  ورق HPL  با مشخصات ذکر شده  بر روی کلافی چوبی پرس میشود بنابراین امکان نفوذ آب به چوب کلاف (مخصوصا از زیر درب) وجود دارد .آب جذب شده از طریق چوب به HDF زیرین ورق نفوذ کرده و باعث ورم کردن یا همان پوسیدگی خواهد شد.
راهکار:
با توجه به عدم امکان نفوذ آب از سطح درب اگر کلاف درب به خوبی رنگ آمیزی شودخصوصا در قسمت زیرین درب امکان نفوذ آب به حد اقل خواهد رسید و عمر مفید درب را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد دادت.توصیه می شود قسمت زیرین درب با رنگ روغنی پوشش داده شود .814439188_54282
HPL-code-9
HPL-code--(1)
HPL-code-1
HPL-code--(2)
HPL-code-2
HPL-code--(3)
HPL-code-3
HPL-code--(4)
HPL-code-4
HPL-code--(5)
HPL-code-5
HPL-code--(6)
HPL-code-6
HPL-code--(7)
HPL-code-7
HPL-code--(8)
HPL-code-8